Son yıllarda özellikle medyada güncel olarak paylaşılan yeni meme kanseri tedavi araçlarından biri olan IORT – intraoperatif radyoterapi (ameliyat sırasında ışın tedavisi) konusunda Hamburg Jerusalem Meme Merkezi’nin ziyaretçileri SENATURK yönetimiydi. Merkezde maeliyatlara katılan Türk cerrahlar, halen deneyel olarak kullanılan intraperatif radyoterapinin ilk 5 yıllık sonuçları çıkmadan genel bir uygulama olarak çıkmasının zaman alacağı konusunda hemfikir olduklarını belirttiler. Son günlerde özellikle Türkiye’de sağlıkla ilgili reklamlarda ön plana çıkarılmaya çalışılan intraoperatif radyoterapi, Almanya’da halen sadece araştırmlar kapsamında kullanılmak üzere, kısıtlı vakada izin verilerek kullanılıyor.