MEME KANSERİ TİPLERİ

Meme kanserleri iki ana gruba ayrılır. Noninvaziv ya da in situ (yayılma göstermeyen), invaziv (yayılma potansiyeline sahip) grup.