11976 Ankara doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Dr.Cem YILMAZ, ilköğrenimini Ankara Çankaya Halide Edip Adıvar İlkokulu ve orta öğrenimini Ankara Yükseliş Kolej’de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başlamış ve 2000 yılında mezuniyetin ardından, Ankara Numune Hastanesi’nde 2.Genel Cerrahi Kliniği’nde (Meme-Endokrin Kliniği) ihtisas yapmıştır. İhtisası sırasında meme kanseri ve  tiroid hastalıkları konusunda çalışmalarda bulunmuştur. İhtisasın bitimini takiben Rize Ardeşen Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Dr.Cem YILMAZ, devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında Bursa Asker Hastanesi’nde göreve başlamış ve bu sırada  meme kanseri, tiroid hastalıkları ve cilt kanseri konusunda akademik çalışmalar yürütmüştür.

Avrupa Onkoloji Enstitüsü’nde Meme Kanserinde koruyucu cerrahiyi dünya kadınlarına kazandıran Dr.Umberto Veronesi ile birlite çalışmış ve ardından Dr.Veronesi’nin destekleriyle European Academy of Senololgy’de Dr.Mahdi Rezai ile birlikte onkoplastik meme cerrahisi ve meme rekonstrüksiyonu konularında 5000’in üzerinde ameliyat uygulamıştır.

Düsseldorf merkezli EAOS-European Academy of Senology – Avrupa Meme Bilimi Akademisi’nde onkoplastik cerrahi, kanser merkezi kuruluşu ve kanser merkezleri kalite yönetimi konularında eğitimini takiben 2010 yılında EAOS – Avrupa Meme Bilimi Akademisi’ne öğretim üyesi olarak kabul edilmiştir.

Dr.Cem YILMAZ, Avrupa Meme Bilimi Akademisi – European Academy of Senology’ye kabul edilen en genç Avrupalı Meme Cerrahı olarak, kayda değer başarılar ortaya koymuştur. Avrupa Meme Bilimleri Akademisi’nde halen meme cerrahisi teknikleri, kanser merkezlerinde kalite ve kanser merkezi yöneticiliği konularında ders vermeye devam etmektedir.

SENA Projesi adı altında başlattığı, Meme Kanseri Hizmetlerinde Bölgesel Dönüşüm içerikli projesi 2010 yılından itibaren uygulamaya koyulmuş ve SENA Projesi altında organize olan Türkiye’nin ilk Senoloji (Meme Bilimi) Akademisi olan SENATURK 70 yerli ve yabancı öğretim üyesiyle hayata geçmiştir.

Tükiye’de Meme Kanseri tedavi süreçleri konusunda onlarca genç cerrahın eğitimine katkı sağlayan proje ile eşzamanlı olarak Meme Okulu Projesi de başlatılmış ve Meme Okulu, 2011 yılı içerisinde 3 ülke ve 5 ilde 80 konferans ile kamu dışında başlatılan ve geniş kitleye yayılan ilk Meme Kanseri farkındalık hareketi olmuştur. 2014 yılı için de, “Her Ayın 10′u 10 Dakika” hareketini başlatan Dr.Cem YILMAZ, konferanslarına devam etmektedir.

2012 yılında SENA Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk özgün Meme Hemşireliği müfredatını yazarak, Dr.Bahadır Güllüoğlu ile birlikte Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi içerisinde Türkiye’nin seçkin öğretim üyelerinin eğitim verdiği MEHEM Eğitimlerini başlatmıştır.

2017 yılı itibariyle de Meme Okulu 2.eğitim dönemi ile, memeokulu.com internet sitesi üzerinde 100.000 kadına ulaşarak Türk Kadını’nı , evrensel standartlarda meme kanseri tedavi rehberi ile tanıştırmıştır.

Halen, Türk Meme Bilimleri Akademisi Genel Sekreterliği görevini yürüten Dr.Cem YILMAZ, Avrasya Meme Cerrahları Birliği EURAMA Kurucu Üyeliği, SENATURK Meme Bilimleri Akademisi Kurucular Kurulu Üyeliği, Türk Cerrahi Derneği, Dünya Cerrahlar Birliği (International Society of Surgeons – ISS), Dünya Meme Cerrahları Birliği (Breast Surgery International – BSI), Dünya Endokrin Cerrahları Birliği (IAES – International Association of Endocrine Surgeons), Avrupa Meme Hastalıkları Uzmanları Birliği (EUSOMA- European Society of Mastology), Avrupa Onkolojik Cerrahi Derneği (ESSO – European Society of Surgical Oncology) ve Melanom Araştırmaları Birliği (The society for Melanoma Research)’nde aktif üye olarak bulunmaktadır.

Türkiye ve Avrupa Meme Bilimleri Akademisi’ni temsilen Mısır, Gürcistan, Rusya ve Almanya’da çeşitli meme merkezlerinde eğitim ameliyatlarında usta öğretici olarak görev almaktadır. Meme Ustalık Okulu kapsamında yurtdışında 4 merkezde danışman doktor olarak konseylerde hastaların tedavilerine evrensel rehberler ışığında planlama desteği vermektedir.

2017 yılında Japon Ulusal Kanser Enstitüsü’nde ameliyatsız meme kanseri tedavileri konusunda Dr.Kinoshita ile birlikte çeşitli olgularda RF tedavileri konusunda eğitimler almış ve Türkiye’nin ameliyatsız meme kanseri tedavisi uygulayan cerrahı olarak kayda geçmiştir.

Halen çalıştığı kliniklerde ultrasonografi eşliğinde meme muayenesi ve takibi ile, ultrasonografi eşliğinde meme kanseri ameliyatını standart olarak uygulayan ilk meme cerrahı olarak kayda geçmiştir. Bu konuda direktörlüğünü yürüttüğü merkezlerde meslektaşlarına usg eşliğinde hizmet eğitimi vermeye devam etmektedir.

2017 yılında Breast Master Class – Meme Cerrahisi Ustalık Okulu’nu kurarak evrensel tıbba Türkiye’nin ilk Senoloji Diploma programını hayata geçirmiştir.

2018 itibariyle Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde toplantıda eğitimci, konuşmacı ve toplantı yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Türkiye’de Meme Sağlığı Enstitüsü ve Modern Çağın Meme Merkezlerinin kalite, finans, iletişim ve eğitim konularını içeren Meme Merkezi Yöneticiliği konulu kitabı yazmıştır.

Dr.Cem YILMAZ 2016 yılından itibaren Türkiye’nin ilk Meme Sağlığı ağırlıklı hastanesi olan İstanbul Onkoloji Hastanesi’ni Meme Radyologu Levent Çelik ve meslektaşları ile birlikte hayata geçirmiştir ve halen İstanbul Onkoloji Hastanesi Meme Merkezi Direktörlüğünü yürütmektedir. İstanbul Onkoloji Hastanesi Meme Merkezi kurulduğu ilk yıl içerisinde Avrupa Meme Sağlığı Standartlarını yerine getirerek, ameliyat sayısı bakımında ilk 1 yıl içinde ESO Network’e kabul edilen en yeni meme merkezi olma ünvanını elde etmiştir.